Garantievoorwaarden

  • De compressoren van COMPRESSOREN.NU zijn van hoge kwaliteit. Hierom krijg je standaard 2 jaar garantie op de compressoren. Indien je nog zekerder wilt zijn van je investering is het ook mogelijk de garantie periode verder te verlengen tot wel 5 jaar.
  • Om aanspraak te kunnen maken op deze garantie zijn er enkele voorwaarden.
  • Garantie heeft betrekking op falende onderdelen binnen de garantieperiode. Deze onderdelen zullen kosteloos worden vervangen. Arbeidsloon voor vervanging is hier niet bij inbegrepen. Het defecte onderdeel zal moeten worden opgestuurd en zal na positieve beoordeling worden vervangen voor een nieuw of refurbished (gereviseerd) onderdeel.
  • Indien je graag wilt dat onze monteurs eventuele storingen als gevolg van een garantieclaim komen oplossen is het noodzakelijk dat je een servicecontract met ons afsluit.
  • Graag ontvangen wij binnen 3 weken na aflevering  installatie foto’s van de geïnstalleerde compressor. We kunnen hierdoor beoordelen of er is voldaan aan de installatievoorwaarden.
  • Warme lucht moet worden afgevoerd, zorg voor voldoende ventilatie, informatie hierover vindt je in de bijgeleverde handleiding
  • De compressor moet droog, en vorstvrij opgesteld worden.
  • Gebruik uitsluitend originele compressor.nu onderdelen. Door montage van niet originele onderdelen zal de garantie komen te vervallen.
  • Laat regelmatig onderhoud uitvoeren volgens het schema van de fabriekshandleiding. Zie voor mogelijkheden onze servicecontracten. Ondeskundige werkzaamheden zullen kunnen leiden tot uitsluiting van de garantievoorwaarden.