Installatievoorwaarden

COMPRESSOREN.NU komt als je wilt je nieuwe compressor direct brengen, installeren en aansluiten. Dat betekent dat je compressor door ervaren en geautoriseerde technici wordt aangesloten en in gebruik wordt genomen. In plaats van de handleiding te lezen kan onze collega meteen aan je uitleggen hoe je compressor werkt.

  • Om het installeren soepel te laten verlopen zullen we vooraf contact met je opnemen en willen we graag enkele foto’s ontvangen van de compressorruimte.
  • Op locatie zal er binnen 1 meter van de compressor locatie een lastscheider aanwezig moeten zijn van voldoende amperage en voltage.
  • Op locatie moet er voldoende warme luchtafvoer en ventilatie aanwezig zijn om probleemloze werking van de compressor te kunnen waarborgen.
  • Voor de afvoer van condensaat adviseren wij ook te zorgen voor een hemelwaterafvoer. Het condensaatwater kan na reiniging via een oliewater afscheider gewoon worden geloosd op de openbare riolering.
  • Het horizontaal en verticaal transport op locatie behoort niet tot onze verantwoordelijkheid. Onze collega’s kunnen hier wel behulpzaam bij zijn met een eigen palletwagen. Dat betekend dat indien vanaf de weg tot op de plek van installatie er geen drempels, afstapjes of trappen zijn wij je kunnen helpen met de compressor op zijn plaats zetten mits het dus goed bereikbaar is met een palletwagen. Is dit niet het geval adviseren wij een professioneel verhuis bedrijf in te huren.
  • Indien onze collega op locatie constateert dat het installeren meer werk zal zijn dan vooraf telefonisch is overeengekomen zal hij in overleg treden en de eventuele meerkosten bespreken. Nadat deze voldaan zijn zullen de werkzaamheden aanvangen. Indien de betaling niet direct lukt zullen we de bestelde goederen achterlaten en de werkzaamheden op een nieuw af te spreken tijdstip uitvoeren.